Neem Kennis:

Bladsy groottes is aangepas om in te pas by hierdie kubertuiste, asook om die lees te vergemaklik. Elke boekie is geskandeer na ‘n .JPG verlenging, waarna dit direk oorgeplaas is na Microsoft Publisher-Web Publication. Elke pretjie is dan ge-”Reset” na die oorspronklike grootte, waarna dit ge-”crop” word.

 

Note:

Page sizes was resized to fit in the current publication for easier reading. Eack book was scanned to a .JPG file extention, then placed directly into  Microsoft Publisher-Web Publication. Each picture was then Reset to the original size then Cropped  to fit.