dot6ix.co.za

Vrywaring:

  • Waar: dot6ix = dot6ix.co.za en/of enige van sy werknemer(s) / dot6ix die geregistreerde domain eienaar.
  • Die boeke en/of enige ander werk van enige outeur/boek/dokument, besigheid/hede ensovoorts, wat geplaas word in dot6ix.co.za is nie noodwendig die sieninge, geloof en/of visie van dot6ix nie.
  • dot6ix kan nie aanspreeklik gehou word vir enige aanhalings wat uit verband geneem en geplaas word in enige ander sosiale media nie. Die onus rus op die persoon wat die aanhalings neem en plaas en is nie die plig van dot6ix om dit na te gaan of die aanhalings korrek is of nie. In hierdie verband moet die verbruiker wat aanhalings en/of skakels plaas in enige sosiale media webtuiste verseker wees dat die regte boek, outeur en/of persoon wat 'n aanhaling gemaak het, se naam bygevoeg word in die spesifieke aanhaling.
  • Enige spesiale vrywaring sal/kan geplaas word vir verskillende boeke/dokumente/plasings/besigheid ensovoorts.
  • Let op dat elke boek/dokument/plasing/besigheid ensovoorts hul eie kopieregte besit. Waar nodig sal hierdie kopieregte ingelyf word, en, indien nie, kan hierdie kopieregte aangevra word by in@dot6ix.co.za.

Disclaimer:

  • Where: dot6ix = dot6ix.co.za and/or any of his employee(s) / dot6ix the registered domain owner.
  • The books and/or any other work of any author/book/document/business/ess etcetera, which was posted in dot6ix.co.za, is not necessarily the views/religion/opinion of dot6ix.
  • dot6ix can not be held responsible/accountable for any quotations which are taken out of context and are placed/pasted into any other social media websites. The onus rests upon the person who took the quotations and it's not the responsibility of dot6ix to make sure that each quotation is/was correctly posted. In this case, the user who use any quotations from dot6ix.co.za, to place in any other social media website, must ensure to place the correct book/author and/or person who made such a quote.
  • Any special disclaimers can/will be placed in different books/documents/postings/business etcetera.
  • Please note that each book/document/posting/business etcetera, have their own copyrights. Where it deems necessary such copyrights will be placed, and if not, such copyrights can be claimed from in@dot6ix.co.za.

 

Kaalgat skakels

Die leeu prentjie: http://s806.photobucket.com/user/scarycr0w/media/lion.jpg.html

Agtergrond vir Dot6ix Ander Besighede:

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/3MGraphics/GraphicSolutions/Products/Catalogue/~/3M-Wrap-Film-1080-M227-Matte-Blue-Metallic-1-52-m-x-25-m-?N=3294797856&rt=d