1   2   3   4   5
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Woord het in die vlees verskyn

JaHWèshua die Gesalfde net vir JisraEl.

1JOH 1:1 : WAT van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die Woord van die Lewe -

1JOH 1:2 : en die Lewe is geopenbaar, en ons het Hom gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die VADER was en aan ons geopenbaar is -

1JOH 1:3 : wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook deel met ons kan hê; en ons deel is met die VADER en met SY Seun, JaHWèshua, die Gesalfde.

1JOH 1:4 : En ons skrywe hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees.

Elohim is Lig. Hy wat in die Lig nie wandel nie, het geen deel met Hom nie.

1JOH 1:5 : EN dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: Elohim is Lig, en geen Duisternis is in HOM nie.

1JOH 1:6 : As ons sê dat ons met HOM deel het en in die Duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die Waarheid nie.

1JOH 1:7 : Maar as ons in die Lig wandel soos Hy in die Lig is, dan het ons deel met mekaar; en die bloed van JaHWèshua die Gesalfde, SY Seun, was ons skoon van alle oortredinge van die Wet.

As ons sê dat ons nie onder die Wet is nie, maak ons JaHWèshua tot leuenaar.

1JOH 1:8 : AS ons sê dat ons geen oortredinge het nie, mislei ons onsself en die Waarheid is nie in ons nie.

1JOH 1:9 : As ons ons oortredinge bely, Hy is getrou en regverdig om ons die oortredinge te vergewe en ons van alle Ongeregtigheid skoon te was.

1JOH 1:10 : As ons sê dat ons nie oortree nie, dan maak ons HOM tot 'n leuenaar en is SY Woord nie in ons nie.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Pablo Software Solutions Datum
NT