1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JŰWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosťa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefŠnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

Siekte en dood van AgazJaH, koning van JisraEl, volgens die voorspelling van EliJaHŻW.

2 KON 1:1 : EN Moab het na die dood van Agab van JisraEl afvallig geword.

2 KON 1:2 : En AgazJaH het deur die tralievenster in sy bo-kamer, in SamarŪa, geval en siek geword. Toe stuur hy boodskappers uit en sÍ vir hulle: Gaan raadpleeg Bašl-Sebub, die god van Ekron, of ek van hierdie siekte gesond sal word.

2 KON 1:3 : Maar die Boodskapper van JaHWeH het vir EliJaHŻW, die Tisbiet, gesÍ: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van SamarŪa tegemoet, en spreek met hulle: Gaan julle, omdat daar glad geen Elohim in JisraEl is nie, om Bašl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg?

2 KON 1:4 : Daarom dan, so sÍ JaHWeH: Hierdie bed waar jy op geklim het; jy sal van haar nie opstaan nie, want jy sal sekerlik sterwe. En EliJaHŻW het gegaan.

2 KON 1:5 : En toe die boodskappers by hom terugkom, sÍ hy vir hulle: Waarom kom julle nou terug?

2 KON 1:6 : En hulle antwoord hom: 'n Man het opgekom, ons tegemoet en aan ons gesÍ: Gaan terug na die koning wat julle gestuur het, en spreek met hom: So sÍ JaHWeH: Stuur jy, omdat daar glad geen Elohim in JisraEl is nie, om Bašl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg? Daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, - van haar nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.

2 KON 1:7 : Daarop sÍ hy vir hulle: Hoe was die voorkoms van die man wat opgekom het, julle tegemoet en hierdie woorde met julle gespreek het?

2 KON 1:8 : En hulle antwoord hom: 'n Man met woeste hare en omgord met 'n leergord om sy heupe. Toe sÍ hy: Dit is EliJaHŻW, die Tisbiet!

2 KON 1:9 : En hy het 'n owerste van vyftig met sy vyftig na hom gestuur. En toe hy na hom opklim, terwyl hy juis op die top van die berg sit, sÍ hy vir hom: Man van die Elohim, die koning spreek: Kom af!

2 KON 1:10 : Toe antwoord EliJaHŻW en sÍ aan die owerste oor vyftig: As ek dan 'n man van Elohim is, mag daar vuur van die Hemele neerdaal en jou en jou vyftig verteer! En daar het vuur van die Hemele neergedaal en hom met sy vyftig verteer.

2 KON 1:11 : En hy het weer 'n ander owerste oor vyftig met sy vyftig na hom gestuur; en die het begin spreek en vir hom gesÍ: Man van die Elohim, so sÍ die koning: Kom gou af!

2 KON 1:12 : Daarop antwoord EliJaHŻW en sÍ vir hulle: As ek 'n man van Elohim is, mag daar vuur van die Hemele neerdaal en jou en jou vyftig verteer! En daar het die vuur van die Elohim uit die Hemele neergedaal en hom met sy vyftig verteer.

2 KON 1:13 : En hy het weer 'n owerste van 'n derde vyftig met sy vyftig na hom gestuur. En die derde owerste oor vyftig het opgeklim en aangekom en op sy knieŽ voor EliJaHŻW gebuig en hom gesmeek en vir hom gesÍ: Man van die Elohim, laat tog my siel en die siel van u dienaars, hierdie vyftig, kosbaar wees in u oŽ!

2 KON 1:14 : Kyk, vuur het van die Hemele neergedaal en die eerste twee owerstes oor vyftig met hulle vyftig verteer; maar laat my siel nou kosbaar wees in u oŽ!

2 KON 1:15 : Toe sÍ die Boodskapper van JaHWeH vir EliJaHŻW: Gaan saam met hom af; wees nie bevrees vir hom nie. En hy het opgestaan en saam met hom na die koning afgegaan

2 KON 1:16 : en met hom gespreek: So sÍ JaHWeH: Omdat jy boodskappers gestuur het om Bašl-Sebub, die god van Ekron, te raadpleeg - is dit omdat daar glad geen Elohim in JisraEl is om Sy Woord te raadpleeg nie? - daarom sal jy van die bed waar jy op geklim het, van haar nie afkom nie, want jy sal sekerlik sterwe.

2 KON 1:17 : En hy het gesterwe volgens die Woord van JaHWeH wat EliJaHŻW gespreek het; en JeHŰWram het in sy plek koning geword in die tweede jaar van JeHŰWram, die seun van JeHŰWshafat, die koning van JeHŻWdah; want hy het geen seun gehad nie.

2 KON 1:18 : En die verdere woorde van AgazJaHŻW, wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die boekrol van die Kronieke van die konings van JisraEl nie?

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Pablo Software Solutions Datum
OT