1
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Opskrif en seënwense aan JisraEl.

2JOH 1:1 : DIE oudste aan die Uitverkore Vrou en aan Haar kinders - wat ek in Waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat die Waarheid leer ken het;

2JOH 1:2 : ter wille van die Waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees -

2JOH 1:3 : Guns, Barmhartigheid, Vrede sal met julle wees van die Elohim; die VADER en van onse Meester JaHWèshua die Gesalfde, die Seun van die VADER, in Waarheid en Liefde.

Broederliefde. Valse leraars

Moenie diegene wat JaHWèshua se leer verwerp, eers groet nie.

2JOH 1:4 : EK was baie bly dat ek van U kinders gevind het wat in die Waarheid wandel, soos ons 'n Gebod van die VADER ontvang het.

2JOH 1:5 : En nou bid ek U, Uitverkore Vrou, nie asof ek U 'n nuwe Gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het: dat ons mekaar moet liefhê.

2JOH 1:6 : En Sy is die Liefde, as ons wandel volgens Haar Gebooie. Sy is die Gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle in Haar moet wandel. [Sirah 24:18-20]

2JOH 1:7 : Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat getuig dat JaHWèshua die Gesalfde nie in die vlees gekom het nie. Hy is 'n verleier en 'n vals gesalfde.

2JOH 1:8 : Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang.

2JOH 1:9 : Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die Leer van die Gesalfde nie, hy het Elohim nie. Wie in die Leer van die Gesalfde bly, hy het die VADER sowel as die Seun.

2JOH 1:10 : As iemand na julle kom en hierdie Leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.

2JOH 1:11 : Want die een wat hom groet, raak 'n deelgenoot van sy besoedelde dade.

2JOH 1:12 : Alhoewel ek baie het om aan julle te skrywe, wou ek dit nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om na julle te kom en van mond tot mond te spreek, sodat ons blydskap volkome kan wees.

2JOH 1:13 : Die kinders van U Uitverkore Suster groet u. Amein.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Pablo Software Solutions Datum
NT