Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Pablo Software Solutions Datum
NT
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

(Die verse/paragrawe in hierdie boek is lank, maar kan ook afgebreek word in korter kedeeltes)

J˘Wjakim vas omdat hy ni ekinders het nie

J˘Wjakim bedroef oor sy kinderloosheid.

BvJ 1:1 : IN die geskiedenisse van die twaalf stamme van JisraEl was daar ene J˘Wjakim, 'n baie ryk man.

BvJ 1:1 : en hy was gewoond om sy gawes dubbeld nader te bring en het gesŕ:

BvJ 1:1 : Wat uit my oorvloed is, sal gaan vir die hele volk, en wat vir my vergifnis van die oortredinge is, sal vir JaHWeH wees tot versoening vir my.

BvJ 1:2 : Toe het die groot dag van JaHWeH aangebreek en die kinders van JisraEl het hul gawes kom aanbied.

BvJ 1:2 : En Ruben het teen hom opgetree en gesŕ: Jy mag nie eerste jou gawes aanbied nie, aangesien jy geen nageslag in JisraEl verwek het nie.

BvJ 1:3 : En ek was baie bedroef en het na [die geslagsregisters van] die twaalf stamme van die volk gegaan en gesŕ:

BvJ 1:3 : Ek sal nakyk in die twaalf stamme [se registers] of ek die enigste is wat geen nageslag in JisraEl verwek het nie.

BvJ 1:3 : En hy het ondersoek ingestel en gevind dat alle regverdiges 'n nageslag in JisraEl verwek het.

BvJ 1:3 : En hy het Abraham, die aartsvader, in herinnering gebring, dat Elohim hom in sy laaste dae 'n seun geskenk het, naamlik Isak.

BvJ 1:4 : En J˘Wjakim was baie bedroef en het hom nie aan sy vrou vertoon nie, maar hom na die wildernis begewe en daar sy tent opgeslaan.

BvJ 1:4 : En hy het veertig dae en veertig nagte gevas en by homself gesŕ: Ek sal nie afgaan ˇf vir spyse ˇf vir drank totdat JaHWeH my Elohey my besoek het nie, en my gebed sal vir my spyse en drank wees.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring