1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JŰWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosťa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefŠnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

(Sonde en veroordeling van die mens. Die eerste belofte)

Nagash bedrieg die vrou.

GEN 3:1 : MAAR Nagash was listiger as al die lewendes van die veld wat JaHWeH Elohim gemaak het. En hy sÍ vir die vrou: Is dit ook so dat Elohim gesÍ het: Julle mag nie eet van al die bome van die Tuin nie?

GEN 3:2 : En die vrou antwoord Nagash: Van die vrugte van die bome in die Tuin mag ons eet,

GEN 3:3 : maar van die vrugte van die Boom wat in die middel van die Tuin is, het Elohim gesÍ: Julle mag van haar nie eet nie en haar nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.

GEN 3:4 : Toe sÍ Nagash vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

GEN 3:5 : maar Elohim weet dat as julle van haar eet, julle oŽ sal oopgaan, sodat julle soos Elohim sal wees deur suiwer en besoedel te ken.

GEN 3:6 : Toe sien die vrou dat die Boom goed was om van te eet en dat sy 'n lus was vir die oŽ, ja, 'n Boom begeerlik om Insig te verkry; en sy neem van haar vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geŽet. [Boekrol van Henog 32:6]

GEN 3:7 : Toe gaan altwee se oŽ oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak.

GEN 3:8 : En hulle het die Stem van JaHWeH Elohim gehoor wandel in die Tuin in die aandwindjie; en die adamiet en sy vrou het hulle verberg vir die Aangesig van JaHWeH Elohim tussen die bome van die Tuin.

GEN 3:9 : Toe roep JaHWeH Elohim na die adamiet en sÍ vir hom: Waar is jy?

GEN 3:10 : En hy antwoord: Ek het U geruis gehoor in die Tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg.

GEN 3:11 : En Hy sÍ: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geŽet van die Boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie? [Exodus 23:20]

GEN 3:12 : En die adamiet sÍ: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het vir my gegee van die Boom, en ek het geŽet.

GEN 3:13 : Daarop sÍ JaHWeH Elohim aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Nagash het my bedrieg, en ek het geŽet. [Henog 69:6]

(Nota: Hierdie opskrif is nie bekend nie)

JaHWeH stel 'n EWIGE vyandskap in tussen die nageslag van Nagash en die nageslag van die vrou.

GEN 3:14 : TOE sÍ JaHWeH Elohim aan Nagash: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek bo al die wilde wesens en bo al die lewendes van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe.

GEN 3:15 : En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy [die saad] sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. [Psalm 139:22]

GEN 3:16 : Aan die vrou het Hy gesÍ: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.

GEN 3:17 : En aan die adamiet het Hy gesÍ: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die Boom geŽet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie - vervloek is die Adamah[adamiet se Aarde] om jou ontwil; met moeite sal jy van haar eet al die dae van jou lewe.

GEN 3:18 : Ook sal sy vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. [Spreuke 22:5; JeshaJaH 32:13]

GEN 3:19 : In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die Adamah[adamiet se Aarde], want uit haar is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

GEN 3:20 : En die Adam het sy vrou Gawwahgenoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.

GEN 3:21 : En JaHWeH Elohim het vir die adamiet en sy vrou 'n kleed van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

GEN 3:22 : Toe sÍ JaHWeH Elohim: Nou het die adamiet geword soos een van Ons deur suiwer en besoedel te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die Boom van die Lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie! [Spreuke 3:18]

GEN 3:23 : Toe stuur JaHWeH Elohim hom weg uit die Tuin van Eden om die Adamah[adamiet se Aarde] te bewerk waaruit hy geneem is. [Wysheid van Salomo 10:1; Boekrol van die Opregte 1:12]]

GEN 3:24 : So het Hy dan die adamiet weggedrywe en Gťrubs aan die oostekant van die Tuin van Eden laat woon, met die Swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die Boom van die Lewe te bewaak. [LevŪtikus 1:16; Odes van Salomo 17:8]

1 (GEN 3:20)=Grieks. Eva

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
3
Pablo Software Solutions Datum
OT