1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JŰWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosťa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefŠnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

Jakob worstel met die Boodskapper, word versoen met Esau en kom in Sigem aan.

GEN 32:1 : JAKOB het ook verder gereis, en die Boodskappers van Elohim het hom ontmoet.

GEN 32:2 : Toe hy Hulle sien, sÍ Jakob: Dit is 'n LeŽr van Elohim! En hy het die plek MahanŠim genoem.

GEN 32:3 : En Jakob het boodskappers uitgestuur voor hom uit na sy broer Esau in die Aarde van SeÔr, die landstreek van Edom,

GEN 32:4 : en aan hulle bevel gegee met die woorde: So moet julle aan my meester, aan Esau, sÍ: So sÍ Jakob, u dienaar - ek het as vreemdeling vertoef by Laban en daar gebly tot nou toe;

GEN 32:5 : en ek het beeste en esels, kleinvee en slawe en slavinne verwerf, en my meester dit laat weet, sodat ek guns mag vind in u oŽ.

GEN 32:6 : En die boodskappers het na Jakob teruggekom en gesÍ: Ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet en vierhonderd man saam met hom.

GEN 32:7 : Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy het die volksgenote wat by hom was, sowel as die kleinvee en beeste en kamele in twee laers verdeel;

GEN 32:8 : want hy het gedink: As Esau op die een laer afkom en dit verslaan, sal die laer wat oorbly, vryraak.

GEN 32:9 : En Jakob het gesÍ: o Elohey van my vader Abraham en Elohey van my vader Isak, o JaHWeH, wat my beveel het: Gaan terug na jou Aarde en na jou familie, en Ek sal aan jou goed doen

GEN 32:10 : ek is te gering vir al die dade van Medelye en Waarheid wat U aan U kneg bewys het; want ek het met my Staf oor hierdie Jordaan getrek en nou twee laers geword.

GEN 32:11 : Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders.

GEN 32:12 : U het tog self gesÍ: Ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou saad maak soos die sand van die see wat vanweŽ die menigte nie getel kan word nie.

GEN 32:13 : En hy het die nag daar oorgebly en van wat in sy besit was, 'n geskenk geneem vir sy broer Esau:

GEN 32:14 : tweehonderd bokooie en twintig bokke, tweehonderd skaapooie en twintig ramme,

GEN 32:15 : dertig kameelkoeie wat in die melk was, met hulle kalfies, veertig koeie en tien bulle, twintig eselinne en tien jong esels;

GEN 32:16 : en hy het hulle aan sy dienaars afgegee, elke trop afsonderlik, en aan sy dienaars gesÍ: Trek voor my aangesig uit, en laat 'n plek oop tussen trop en trop.

GEN 32:17 : Daarop gee hy aan die eerste een bevel en sÍ: As my broer Esau jou teŽkom en jou vra: Aan wie behoort jy, en waarheen gaan jy, en wie s'n is die goed daar voor jou?

GEN 32:18 : dan moet jy antwoord: U dienaar Jakob s'n. Dit is 'n geskenk wat hy aan my meester Esau stuur; en kyk, hy self kom ook agter ons aan.

GEN 32:19 : En hy het ook bevel gegee aan die tweede en aan die derde en aan almal wat agter die troppe geloop het, en gesÍ: Net so moet julle Esau antwoord as julle hom kry -

GEN 32:20 : julle moet sÍ: Kyk, ook u dienaar Jakob kom agter ons aan. Want hy het gedink: Laat ek hom versoen met die geskenk wat voor my aangesig uitgaan en daarna sy aangesig sien - miskien sal hy my aangesig verhoog.

GEN 32:21 : So het die geskenk dan voor hom uit gegaan, maar hy self het diť nag in die laer gebly.

GEN 32:22 : En hy het dieselfde nag opgestaan en sy twee vroue en sy twee slavinne en sy elf kinders geneem en deur die drif van die Jabbok getrek: [Boekrol van die Opregte 32:49]

GEN 32:23 : hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het.

GEN 32:24 : Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek.

GEN 32:25 : En toe Hy sien dat Hy hom nie kon oorwin nie, raak Hy hom op die holte van sy heup, sodat die heup van Jakob uit lit geraak het in die worsteling met Hom.

GEN 32:26 : Toe sÍ Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seŽn.

GEN 32:27 : En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy antwoord: Jakob.

GEN 32:28 : Toe sÍ Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar JisraEl; want jy het geworstel met Elohim en met die mense en het oorwin.

GEN 32:29 : Daarop vra Jakob en sÍ: Maak tog U Naam bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na My Naam? En Hy het hom daar geseŽn.

GEN 32:30 : Toe noem Jakob die plek PeniEl; want, [het hy gesÍ], ek het Elohim gesien van aangesig tot Aangesig, en my siel, sy is gespaar.

GEN 32:31 : En die son het vir hom opgegaan net toe hy Peni-El verby was; en hy was mank aan sy heup.

GEN 32:32 : Daarom eet die kinders van JisraEl die heupsening, wat aan die holte is, tot vandag toe nie, omdat Hy Jakob op die holte van sy heup, aan die heupsening, geraak het.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
32
Pablo Software Solutions Datum
OT