1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

J˘Wsef bied weerstand teen die vrou van Pˇtifar.

GEN 39:1 : EN J˘Wsef is afgebring na Egipte; en Pˇtifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lyfwag, 'n Egiptiese man, het hom gekoop uit die hand van die Jismaeliete wat hom daarheen afgebring het.

GEN 39:2 : En JaHWeH was met J˘Wsef, sodat hy 'n voorspoedige man was; en hy het in die huis van sy meester, die Egiptenaar, gebly.

GEN 39:3 : En toe sy meester sien dat JaHWeH met hom was, en dat alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig is,

GEN 39:4 : het J˘Wsef guns in sy oŰ gevind en hom gedien; en hy het hom aangestel oor sy huis, en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee.

GEN 39:5 : En vandat hy hom aangestel het oor sy huis en oor alles wat in sy besit was, het JaHWeH die huis van die Egiptenaar geseŰn ter wille van J˘Wsef; ja, die seŰn van JaHWeH was by alles wat syne was, in die huis en op die veld.

GEN 39:6 : En hy het alles wat syne was, aan J˘Wsef oorgelaat, sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie as net van die brood wat hy geŰet het. En J˘Wsef was skoon van gestalte en mooi van aansien.

GEN 39:7 : Nß hierdie dinge het die vrou van sy meester haar oŰ na J˘Wsef opgeslaan en gesŕ: Kom hou gemeenskap met my.

GEN 39:8 : Maar hy het geweier en aan die vrou van sy meester gesŕ: Kyk, deur my is dit dat my meester geen kennis neem van wat in die huis is nie; en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee.

GEN 39:9 : Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is; hoe kan ek dan hierdie groot besoedeling doen en oortree teen Elohim?

GEN 39:10 : En nadat sy met J˘Wsef dag na dag gespreek het, en hy na haar nie wou luister om langs haar te lŕ om met haar gemeenskap te hou nie,

GEN 39:11 : kom hy eendag in die huis om sy werk te doen terwyl niemand van die huisgenote binne was nie.

GEN 39:12 : Toe gryp sy hom aan sy kleed en sŕ: Kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop.

GEN 39:13 : Toe sy dan sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly en buitentoe gevlug het,

GEN 39:14 : roep sy na haar huisgenote en sŕ aan hulle: Kyk, hy het vir ons 'n Hebreeuse man hier gebring om met ons gek te skeer; hy het na my gekom om met my gemeenskap te hŕ, en ek het hard geskreeu;

GEN 39:15 : en toe hy hoor dat ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en gevlug en na buite geloop.

GEN 39:16 : En sy het sy kleed langs haar neergelŕ totdat sy meester tuisgekom het.

GEN 39:17 : En sy het hom met dieselfde woorde aangespreek en gesŕ: Die Hebreeuse kneg wat jy vir ons hier gebring het, het na my gekom om met my gek te skeer;

GEN 39:18 : en toe ek my stem verhef en skreeu, het hy sy kleed by my laat agterbly en na buite gevlug.

GEN 39:19 : Toe sy meester die woorde hoor waarmee sy vrou hom aanspreek: So en so het jou kneg aan my gedoen - het hy baie kwaad geword;

GEN 39:20 : en die meester van J˘Wsef het hom laat vang en hom in die gevangenis gesit op die plek waar die gevangenes van die koning opgesluit was; en hy was daar in die gevangenis.

GEN 39:21 : Maar JaHWeH was met J˘Wsef, en Hy het Medelye aan hom bewys en aan hom guns verleen in die oŰ van die owerste van die gevangenis.

GEN 39:22 : En die owerste van die gevangenis het almal wat in die gevangenis opgesluit was, aan J˘Wsef toevertrou; en alles wat daar te doen was, het hy gedoen.

GEN 39:23 : Die owerste van die gevangenis het glad nie na iets omgesien wat aan hom toevertrou was nie, omdat JaHWeH met hom was; en wat hy doen, het JaHWeH voorspoedig laat wees.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
39
Pablo Software Solutions Datum
OT