1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

J˘Wsef in die gevangenis.

GEN 40:1 : N┴ hierdie dinge het die skinker van die koning van Egipte en die bakker hulle misgaan jeens hulle meester, die koning van Egipte,

GEN 40:2 : sodat Farao baie kwaad geword het vir sy twee hofdienaars, die voorman van die skinkers en die voorman van die bakkers.

GEN 40:3 : En hy het hulle in bewaring gegee in die huis van die owerste van die lyfwag, in die gevangenis, die plek waar J˘Wsef gevange was.

GEN 40:4 : En die owerste van die lyfwag het J˘Wsef by hulle aangestel om hulle te bedien. En hulle was 'n tyd lank in bewaring.

GEN 40:5 : En hulle het altwee 'n droom gehad, elkeen sy droom, in dieselfde nag, elkeen 'n droom met besondere betekenis, die skinker en die bakker van die koning van Egipte, wat in die gevangenis gevange gesit het.

GEN 40:6 : En J˘Wsef het die volgende m˘re by hulle gekom en gesien dat hulle ontstemd was.

GEN 40:7 : Toe vra hy die hofdienaars van Farao wat by hom in bewaring was in die huis van sy meester, en sŕ: Waarom lyk julle aangesig vandag so droewig?

GEN 40:8 : En hulle antwoord hom: Ons het 'n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlŕ nie. En J˘Wsef vra hulle: Is uitlegging nie 'n saak van Elohim nie? Vertel my tog.

GEN 40:9 : Toe vertel die voorman van die skinkers aan J˘Wsef sy droom en sŕ vir hom: In my droom was daar 'n wingerdstok voor my aangesig,

GEN 40:10 : en aan die wingerdstok was drie ranke; en skaars het sy gebot of haar bloeisel was uit, haar trosse het ryp druiwe geword.

GEN 40:11 : En die beker van Farao was in my hand. En ek het die druiwe geneem en dit in die beker van Farao uitgedruk en die beker in die handpalm van Farao gegee.

GEN 40:12 : Toe sŕ J˘Wsef vir hom: Dit is die uitlegging daarvan: die drie ranke is drie dae.

GEN 40:13 : Binne drie dae sal Farao jou hoof verhef - jou in jou rang herstel; en jy sal die beker van Farao in sy hand gee net soos vroeŰr toe jy sy skinker was.

GEN 40:14 : Hou my tog net in gedagte as dit met jou goed gaan, en betoon tog medelye aan my en maak melding van my by Farao en bring my uit hierdie huis uit;

GEN 40:15 : want ek is gesteel, ja gesteel, uit die Aarde van die HebreŰrs, en ek het hier ook niks gedoen dat hulle my in die gevangenis gesit het nie.

GEN 40:16 : Toe die voorman van die bakkers sien dat hy 'n suiwer uitlegging gegee het, sŕ hy aan J˘Wsef: Ook in my droom - toe was daar drie mandjies met witbrood op my hoof.

GEN 40:17 : en in die boonste mandjie was allerhande eetware vir Farao deur bakkers klaargemaak, en die voŰls het dit uit die mandjie bo-op my hoof weggepik.

GEN 40:18 : Toe antwoord J˘Wsef en sŕ: Dit is die uitlegging daarvan - die drie mandjies is drie dae.

GEN 40:19 : Binne drie dae sal Farao jou hoof bo-oor jou verhef - hy sal jou aan 'n paal ophang, en die voŰls sal jou vlees van jou af wegpik.

GEN 40:20 : En op die derde dag, die verjaarsdag van Farao, het hy 'n maaltyd vir al sy dienaars berei en die hoof van die voorman van die skinkers en die hoof van die voorman van die bakkers te midde van sy dienaars verhef -

GEN 40:21 : hy het die voorman van die skinkers herstel in sy skinkersamp, sodat hy die beker in die handpalm van Farao kon gee,

GEN 40:22 : maar die voorman van die bakkers het hy opgehang - soos J˘Wsef dit aan hulle uitgelŕ het.

GEN 40:23 : En die voorman van die skinkers het nie aan J˘Wsef gedink nie, maar hom vergeet.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
40
Pablo Software Solutions Datum
OT