1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JŰWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosťa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefŠnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

Verbond van Elohim met Noag.

GEN 9:1 : EN Elohim het Noag en sy seuns geseŽn en aan hulle gesÍ: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die Aarde.

GEN 9:2 : Die Vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die Aarde en al die voŽls van die Hemele: alles wat op die Adamah[adamiet se Aarde] beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.

GEN 9:3 : Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.

GEN 9:4 : Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie.

GEN 9:5 : Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die wilde wesens sal Ek dit eis. Ook van die adamiet, en van elke man of sy broer, sal Ek die siel van die adamiet eis.

GEN 9:6 : Hy wat die bloed van 'n adamiet vergiet, sy bloed sal deur die adamiet vergiet word; want Elohim het die adamiet na SY beeld gemaak.

GEN 9:7 : Maar julle, wees vrugbaar en vermeerder; wemel in die Aarde en vermeerder in haar.

GEN 9:8 : Verder het Elohim met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesÍ:

GEN 9:9 : Maar Ek, kyk, Ek rig My Verbond met julle op en met julle saad na julle,

GEN 9:10 : en met elke lewende siel wat by julle is: die voŽls, die vee en al die wilde diere van die Aarde by julle - al wat uit die Ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die Aarde.

GEN 9:11 : En Ek rig My Verbond met julle op, dat alle vlees nie weer deur die waters van 'n vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die Aarde te verwoes nie. [Psalm 104:9]

GEN 9:12 : En Elohim het gesÍ: Dit is die Teken van die Verbond wat Ek sluit tussen My en julle en elke lewende siel wat by julle is, vir ewige geslagte:

GEN 9:13 : My boog gee Ek in die Wolkkolom; sy sal 'n Teken wees van die Verbond tussen My en die Aarde.

GEN 9:14 : As Ek dan die Wolkkolom oor die Aarde bring en hierdie boog verskyn in die Wolkkolom,

GEN 9:15 : dan sal Ek dink aan My Verbond wat daar bestaan tussen My en julle en elke lewende siel, in alle vlees. En die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie.

GEN 9:16 : As die boog dan in die Wolkkolom staan, sal Ek haar aansien om gedagtig te wees aan die ewige Verbond tussen Elohim en elke lewende siel in alle vlees wat op die Aarde is.

GEN 9:17 : En Elohim het vir Noag gesÍ: Dit is die Teken van die Verbond wat Ek opgerig het tussen My en alle vlees wat op die Aarde is.

Die seuns van Noag.

GEN 9:18 : EN die seuns van Noag wat uit die Ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanašn.

GEN 9:19 : Hierdie [is die] drie seuns van Noag; en uit hulle het die verstrooiing [oor] die hele Aarde plaasgevind.

GEN 9:20 : En Noag het begin om 'n man van die Adamah[adamiet se Aarde] te wees en Hy het 'n wingerd geplant.

GEN 9:21 : Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelÍ.

GEN 9:22 : En Gam, die vader van Kanašn, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee.

GEN 9:23 : Toe neem Sem en Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, en hulle het die naaktheid van hulle vader bedek: hulle gesig was agtertoe gedraai, sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. [LevŪtikus 18:8; 20:11]

GEN 9:24 : Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het,

GEN 9:25 : sÍ hy: Vervloek is Kanašn! 'n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.

GEN 9:26 : Verder het hy gesÍ: GeseŽnd is JaHWeH, die Elohey van Sem, maar Kanašn moet sy dienskneg wees.

GEN 9:27 : Mag Elohim aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanašn moet sy dienskneg wees.

GEN 9:28 : En Noag het nŠ die vloed driehonderd-en-vyftig jaar gelewe.

GEN 9:29 : So was dan al die dae van Noag negehonderd-en-vyftig jaar, en hy het gesterwe. [Boekrol van die Opregte 13:9]

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
9
Pablo Software Solutions Datum
OT