1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JŰWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hosťa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefŠnJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

Die Boekrol van Henog

Omdat daar twee hoof vertalings was van hierdie boek, sowel as die Openbaring van Henog, is dit op sommige plekke bygevoeg. Dit is nie om afbreuk te maak aan oom Dirk se vertaling nie, maar om "by te voeg" en die waarde van die Boodskap te verhoog / verbeter / verduidelik.

Hier verskyn 'n kort opsomming van die gebeure rondom die "kies" van die twee verskillende Boeke wat aan die einde van die Bybel was: (Geneem uit die 2de uitgawe, Vaandel uitgewers, 2008, Voorwoord)

"Die aanhalings uit Henog in Die Testamente van die Aartsvaders en Die Boek van die JuelieŽ, onderskeidelik uit die tweede en eerste eeu v.C., toon duidelik dat Henog reeds tůť as geÔnspireerd beskou is. In die eerste eeu n.C. is dit o.a. die Bybelskrywer Judas (Jud 1:14), wat erkenning daaraan verleen; in die daaropvolgende eeu word Henog vrylik aangehaal in die Evangelie van Barnabas (16:5), en in die derde eeu deur Clement en Irenaeus. Eers daarnŠ is dit deur die kerkvaders uit omloop verwyder. Net soos Die Boek van DaniŽl, is Die Boek van Henog oorspronklik in Aramees en gedeeltelik in Hebreeus geskryf, maar geen kopieŽ daarvan het behoue gebly nie.

Vir meer as 'n honderd jaar het geleerdes en die kerk daaroor getwis of sekere evangelies, sendbriewe en openbaringe by die Bybel ingesluit moet word of nie. So is daar bv. lank gedebatteer oor watter een om in te sluit, die Boek van Openbaring of Die Boek van Henog, onder 'n stigma omdat dit as nie-kanon beskou is, het geleidelik uitgesak en toe finaal verdwyn. . ."

(Hierdie (die) Boek van Henog en Openbaring van Henog (Albei in een boek) is verkrygbaar by CUM Boekhandelaars teen R99.96 (April 2009). Hoewel die "Name" wegvertaal is, is daar duidelike leestekens geplaas om te help met die uitspraak van die "Name")

BvH-Redakteur

Die gelykenisse van Henog oor die goddeloses en die regverdiges

Die profesieŽ van Henog oor die eindtyd.

HEN 1:1 : HENOG se woorde van seŽn waarmee hy die uitverkorenes en die regverdiges geseŽn het, die wat in die dae van verdrukking sal lewe, in die tyd wanneer die besoedelde en die wettelose verwyder sal word. [Boekrol van Henog 92:1; MattithJaHŻW 24:8; Psalm 1]

HEN 1:2 : En hy het sy gelykenis begin deur te sÍ: Henog, 'n regverdige man, wie se oŽ deur JaHWeH geopen is, het 'n visioen van die Aparte Een in die Hemele gesien [Gen 5:24],wat deur die Boodskappers aan my gebring is, en by wie ek alles gehoor het, en deur hulle het ek begryp, terwyl ek kyk dat dit nie op my geslag van toepassing is nie, maar op 'n verre een wat nog moet kom [Dan 12:4].

HEN 1:3 : Rakende die uitverkorenes het ek gesÍ, en het my gelykenis aangaande hulle begin:

HEN 1:4 : Die verhewe Aparte Een /Allerheigligste sal te voorskyn kom uit Sy woonplek, en die ewige El sal op die Aarde wandel, ook op die Berg Sinai, en sal met Sy LeŽrowerste verskyn met die sterkte van Sy Krag vanuit die Hemele.

HEN 1:5 : En almal sal deur Vrees aangegryp word, en die Wagters sal sidder, en tot aan die eindes van die Aarde sal groot Vrees en bewing van hulle besit neem.

HEN 1:6 : En die hoŽ berge sal geskud word, en die hoŽ heuwels gelyk gemaak word, en dit sal soos was voor 'n vlam smelt;

HEN 1:7 : die Aarde sal heeltemal in twee geskeur word, en alles wat op die Aarde is, sal tot niet gaan, en daar sal 'n oordeel oor alle mense gevel word, en ook oor die regverdiges [Open 20:11-15].

HEN 1:8 : Maar vir die regverdiges sal Hy Vrede maak, en Hy sal die uitverkorenes beskerm, en Sy Barmhartigheid sal oor hulle skyn. Hulle sal almal aan JaHWeH behoort, en hulle sal voorspoedig wees, en almal sal geseŽnd wees. En Hy sal hulle hulp wees, en die Lig van Elohim sal oor hulle skyn [Jes 40:5; 65:21-25]. Hulle sal almal aan YaHWeH behoort en hulle sal voorspoedig wees, en almal sal geseŽnd wees, en lig sal oor hulle skyn, en Hy sal met hulle vrede maak.

HEN 1:9 : En kyk, JaHWeH het gekom met Sy tienduisende van Apartheid, om gerig te hou oor almal, en om al die verbasterdes onder hulle te straf oor al hulle basterdade wat hulle in hul verbastering gepleeg het, en oor al die harde woorde wat die verbasterde verbrekers van die Wet teen Hom gespreek het. [Judas 1:14-15; Deuteronůmium 33:2,3]

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Henog (HEN)
Pablo Software Solutions Datum
OT