1   2   3   4   5   6   7   8
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Hooglied van Salomo

Hooglied, - 'n tweegesprek tussen Salomo en 'n vrou, 'n teëbeeld van die Seun en Sy Bruid.

HOO 1:1 : DIE hooglied van Salomo.

[DIE VROU PRAAT:]

HOO 1:2 : Laat Hy My kus met kusse van Sy Mond; want U liefde is suiwerder as wyn.

HOO 1:3 : Die aroma van U salf is suiwer, U Naam is soos salf wat uitgegiet is; daarom het die maagde U lief.

HOO 1:4 : Trek My agter U aan, laat Ons gou maak! Die Koning het My in Sy binnekamers gebring. Ons wil juig en Ons in U verheug, Ons wil U liefde prys meer as wyn. Met Reg het hulle U lief.

HOO 1:5 : Ek is swart, maar lieflik, o Dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar1, soos die gordyne van Salomo. [Klaagliedere 4:7-8, Klaagliedere 5:2]

HOO 1:6 : Moenie na My kyk omdat Ek so swart is, omdat die Son My verbrand het nie: die Seuns van My Moeder was toornig op My; hulle het My aangestel as oppasser van die Wingerde; My eie Wingerd het Ek nie opgepas nie. [Odes van Salomo 15:6]

HOO 1:7 : Vertel My tog, wie My Siel liefhet, waar laat U wei, waar laat U smiddags die vee lê en rus? Want waarom sou Ek wees soos een wat Haar met 'n sluier toedraai by die kuddes van U metgeselle?

[DIE MAN ANTWOORD:]

HOO 1:8 : As U dit self nie weet nie, mooiste onder die vroue, gaan dan uit op die spore van die skape en laat U bokkies wei by die Tabernakels van die herders.

HOO 1:9 : Met die perde voor 'n wa van Farao vergelyk Ek U, My vriendin!

HOO 1:10 : Lieflik is U wange tussen die kettinkies, U hals in die snoere.

HOO 1:11 : Ons sal vir U goue kettinkies maak met silwerknoppe.

[DIE VROU:]

HOO 1:12 : So lank as die Koning aan Sy tafel was, het My nardus Sy aroma gegee.

HOO 1:13 : My Beminde is vir My 'n bossie mirre wat tussen My borste rus.

HOO 1:14 : My Beminde is vir My 'n tros hennablomme in die Wingerde van Éngedi. [JeségiEl 47:10]

[DIE MAN:]

HOO 1:15 : Hoe mooi is U tog, My vriendin! Hoe mooi is U tog, U oë is soos duiwe!

[DIE VROU:]

HOO 1:16 : Hoe mooi is U tog, My Beminde, ja lieflik; ook is Ons bed in die groenigheid.

HOO 1:17 : Die balke van Ons huise is seders, Ons paneelwerk sipresse.


1933

Die bruid verlang die bruidegom en soek hom

HOO 1:1 Die hooglied van Salomo.

HOO 1:2 Laat hy my kus met kusse van sy mond; want u liefde is kosteliker as wyn.

HOO 1:3 U salf is aangenaam van geur, u naam is soos salf wat uitgegiet is; daarom het die jonkvroue u lief.

HOO 1:4 Trek my agter u aan, laat ons gou maak! Die koning het my in sy binnekamers gebring. Ons wil juig en ons in u verheug, ons wil u liefde prys meer as wyn. Met reg het hulle u lief.

HOO 1:5 Ek is bruin gebrand maar lieflik, o dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo.

HOO 1:6 Moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is, omdat die son my verbrand het nie: die seuns van my moeder was toornig op my; hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde; my eie wingerd het ek nie opgepas nie.

HOO 1:7 Vertel my tog, my sielsbeminde, waar laat u wei, waar laat u smiddags die vee lê en rus? Want waarom sou ek wees soos een wat haar met 'n sluier toedraai by die kuddes van u metgeselle?

HOO 1:8 As u dit self nie weet nie, mooiste onder die vroue, gaan dan uit op die spore van die skape en laat u bokkies wei by die hutte van die herders.

HOO 1:9 Met die perde voor 'n wa van Farao vergelyk ek u, my vriendin!

HOO 1:10 Lieflik is u wange tussen die kettinkies, u hals in die snoere.

HOO 1:11 Ons sal vir u goue kettinkies maak met silwerknoppe.

HOO 1:12 So lank as die koning aan sy tafel was, het my nardus sy geur gegee.

HOO 1:13 My beminde is vir my 'n bossie mirre wat tussen my borste rus.

HOO 1:14 My beminde is vir my 'n tros henna-blomme in die wingerde van Éngedi.

HOO 1:15 Hoe mooi is u tog, my vriendin! Hoe mooi is u tog, u oë is soos duiwe!

HOO 1:16 Hoe mooi is u tog, my beminde, ja lieflik; ook is ons bed in die groenigheid.

HOO 1:17 Die balke van ons huise is seders, ons paneelwerk sipresse.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Pablo Software Solutions Datum
OT