1   2   3
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
J˘WEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
HosÚa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefßnJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet J˘WEl

 

Die sprinkaanplaag en droogte.

JOE 1:1 : DIE Woord van JaHWeH wat na J˘WEl, die seun van PethuEl, gekom het.

JOE 1:2 : Hoor dit, o oudstes, en luister, alle inwoners van die Aarde! Het so iets ooit in julle dae of in die dae van julle vaders plaasgevind?

JOE 1:3 : Vertel oor haar aan julle kinders, en julle kinders aan h˙lle kinders, en hulle kinders aan die volgende geslag:

JOE 1:4 : Wat die sprinkaan laat oorbly het, het die treksprinkaan verslind; en wat die treksprinkaan laat oorbly het, het die jong sprinkaan verslind; en wat die jong sprinkaan laat oorbly het, het die kommandowurm verslind. [Boek van die Opregte 80:33, J˘WEL 2:25]

JOE 1:5 : Word wakker, julle dronkaards, en ween! En huil, al julle wyndrinkers! Oor die vars wyn, omdat hy van julle mond weggeruk is.

JOE 1:6 : Want 'n sterk en ontelbare nasie het opgetrek oor My Aarde; sy tande is leeutande, en hy kan byt soos 'n sterk leeu.

JOE 1:7 : Hy het My Wingerdstok verwoes en My Vyeboom versplinter: deur hulle te stroop word hulle ontbloot en weggegooi; die lote van Haar verblank.

JOE 1:8 : Weeklaag soos 'n Maagd, wat oor die Bruidegom van Haar jeug, met 'n roukleed omgord is.

JOE 1:9 : Spysbydrae en drank is afgesny aan die Huis van JaHWeH; die priesters, die dienaars van JaHWeH, treur.

JOE 1:10 : Die veld is verwoes, haar Adamah[adamiet se Aarde] treur; want die koring is verwoes, die nuwe wyn het weggedroog, die olie het verdwyn.

JOE 1:11 : Die landbouers staan beskaamd, die wynboere weeklaag oor die koring en oor die gars, omdat die oes op die Aarde verlore is.

JOE 1:12 : Die Wingerdstok, Sy het verdor, en die Vyeboom het verwelk; die granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die Aarde het verdor; want beskaamd is die Vreugde, weg van die seuns van adam [iete] af.

JOE 1:13 : Omgord julle en klaag, o priesters! Huil, dienaars van die altaar! Kom, vernag in rouklere, dienaars van My Elohey! Want die spysbydrae en die drank is weerhou van die Huis van julle Elohey. [Openbaring 6:10-11]

JOE 1:14 : Sonder 'n vastydperk af, roep 'n vergadering saam! Versamel die oudstes, alle inwoners van die Aarde in die Huis van JaHWeH julle Elohey, en roep tot JaHWeH.

JOE 1:15 : Ag, die dag! Want naby is die dag van JaHWeH, en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige.

JOE 1:16 : Is die spys nie weggeruk voor ons oŰ nie, blydskap en gejuig weg uit die Huis van onse Elohey?

JOE 1:17 : Die graankorrels het weggekrimp onder hulle kluite, die voorraadkamers is verwoes, die graanbakke afgebreek, want die koring het verdor.

JOE 1:18 : Hoe sug die vee! Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie; ook die troppe kleinvee moet boet.

JOE 1:19 : Tot U, o JaHWeH, roep ek, want 'n Vuur het die weivelde van die wildernis verteer, en 'n Vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteek.

JOE 1:20 : Selfs die diere van die veld smag na U; want die waterstrome het opgedroog, en 'n Vuur het die weivelde van die wildernis verteer.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
J˘WEl (JOE)
Pablo Software Solutions Datum
OT