1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
J˘WEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
HosÚa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefßnJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet JirmeJaH

 

Roeping van JirmeJaHűW om profeet te wees; sy eerste gesigte.

JER 1:1 : DIE woorde van JirmeJaHűW, die seun van GielkiJaHűW, uit die priesters wat in Anatot, in die Aarde van Benjamin was,

JER 1:2 : tot wie die Woord van JaHWeH gekom het in die dae van JoshiJaHűW, die seun van Amon, die koning van JeHűWdah, in die dertiende jaar van sy regering,

JER 1:3 : en gekom het in die dae van JeH˘Wjakim, die seun van JoshiJaHűW, die koning van JeHűWdah, tot die einde van die elfde jaar van SedekiJaHűW, die seun van JoshiJaHűW, die koning van JeHűWdah, totdat Jerusalem ontvolk is in die vyfde maand.

JER 1:4 : Die Woord van JaHWeH het dan tot my gekom en gesŕ:

JER 1:5 : Voordat Ek jou in die Moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou afgesonder; Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. [Openbaring van Henog 10:8; 23:13]

JER 1:6 : Toe het ek gesŕ: Ag, my Meester JaHWeH, voorwaar, ek kan nie praat nie, want ek is jonk.

JER 1:7 : Maar JaHWeH het vir my gesŕ: Moenie sŕ: Ek is jonk nie; want na wie Ek jou ook al stuur, moet jy gaan; en wat Ek jou ook al beveel, moet jy spreek.

JER 1:8 : Wees vir hulle nie bevrees nie, want Ek is met jou om jou uit te red, spreek JaHWeH.

JER 1:9 : Toe het JaHWeH Sy Hand uitgestrek en my mond aangeroer; en JaHWeH het vir my gesŕ: Hiermee lŕ Ek My woorde in jou mond.

JER 1:10 : Kyk, Ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryke om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant.

JER 1:11 : Verder het die Woord van JaHWeH tot my gekom en gesŕ: Wat sien jy, JirmeJaHűW? En ek antwoord: Ek sien 'n amandeltak. [N˙meri 17:8; Exodus 25:34]

JER 1:12 : Toe sŕ JaHWeH vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor My Woord om Hom te volbring.

JER 1:13 : En die Woord van JaHWeH het vir die tweede keer tot my gekom en gesŕ: Wat sien jy? En ek antwoord: Ek sien 'n kokende pot wat van die Noorde af kyk.

JER 1:14 : Toe sŕ JaHWeH vir my: Van die Noorde af sal die besoedeling losbreek oor al die inwoners van die Aarde.

JER 1:15 : Want kyk, Ek roep al die stamme van die koninkryke van die Noorde, spreek JaHWeH; en hulle sal kom, en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van die Poorte van Jerusalem en teen al haar mure rondom en teen al die stede van JeHűWdah. [JirmeJaH 6:22]

JER 1:16 : En Ek sal My Regsprake oor hulle uitspreek, weens al hulle besoedeling; dat hulle My verlaat het en vir gode van andere rook laat opgaan het en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het.

JER 1:17 : Jy dan, omgord jou heupe en maak jou klaar en sŕ aan hulle alles wat Ek jou sal beveel; wees nie vir hulle verskrik nie, dat Ek jou nie vir hulle laat skrik nie.

JER 1:18 : Want kyk, Ek maak jou vandag 'n versterkte Stad en 'n ysterpilaar en kopermure teen die hele Aarde: teen die konings van JeHűWdah, teen haar vorste, teen haar priesters en teen die volk van die Aarde.

JER 1:19 : En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie; want Ek is met jou, spreek JaHWeH, om jou uit te red.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
JirmeJaH (JER)
Pablo Software Solutions Datum
OT