DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Pablo Software Solutions Datum
NT
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

JôWsef laat haal dié wat opgewek is uit die dood.

2NIK 1:1 : JÔWSEF sê: En waarom verwonder julle julle daaroor dat JaHWèshua weer opgestaan het? Dit is nie wonderlik nie. Maar dit is wonderlik dat Hy nie alléén opgestaan het nie, maar dat Hy baie ander dodes ook opgewek het wat in Jerusalem aan baie adamiete verskyn het.

2NIK 1:1 : En as julle die ander nie ken nie, dan [ken julle] ten minste tog vir Simeon wat JaHWèshua in sy arms geneem het, en sy twee seuns, wat Hy opgewek het. Vir hulle, ten minste, ken julle, want ons het hulle maar kort gelede begrawe. En nou word hul grafte oop en leeg gesien, maar hulle self is lewend en woon in Arimathéa. [Lukas 2:25]

2NIK 1:1 : Hulle stuur toe manne uit en vind hul grafte oop en leeg. JôWsef sê: Laat ons na Arimathéa gaan en ons sal hulle kry!

2NIK 1:2 : Toe staan die hoëpriesters Annas en Kájafas op, en JôWsef en Nikodémus en GamaliEl en ander saam met hulle, en vertrek na Arimathéa en vind hulle van wie JôWsef gepraat het.

2NIK 1:2 : Toe het hulle 'n gebed gedoen en mekaar gegroet.

2NIK 1:2 : Daarop kom hulle met hulle na Jerusalem, en bring hulle in die sinagoge en sluit die deure en plaas die Ou Wet van die manne van JeHûWdah in hul midde, en die hoëpriesters sê vir hulle:

2NIK 1:2 : Ons wil dat julle sweer by die Elohey van JisraEl en by die Meester, en so die Waarheid vertel hoe julle opgestaan het en wie julle uit die dode opgewek het."

2NIK 1:3 : Toe hulle wat opgestaan het, dit hoor, sê hulle vir die hoëpriesters: Gee vir ons papier en pen en ink." Hulle bring dit toe vir hulle. En hulle het gaan sit en aldus geskrywe:

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring