1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
In Die Begin [GNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVTIKUS] LEV
Die Getalle [NMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabers (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabers (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWshua (ABG)
Die Brief aan die Hebrers (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWshua deur JeHWganan (OPE)
Website Builder

Die profeet spoor die manne van JeHWdah tot wetsonderhouding aan.

SAG 1:1 : IN die agtste maand, in die tweede jaar van Darus, het die Woord van JaHWeH gekom tot ZekarJaH, die seun van BerekJaH[W], die seun van Iddo, die profeet, en ges:

SAG 1:2 : JaHWeH was baie vertoornd op julle vaders.

SAG 1:3 : So moet jy dan aan hulle s: So spreek JaHWeH van die skeppings-lermag: Keer terug na My, spreek JaHWeH van die skeppings-lermag, en Ek sal na julle terugkeer, s JaHWeH van die skeppings-lermag.

SAG 1:4 : Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroere profete geroep en ges het: So s JaHWeH van die skeppings-lermag: Bekeer julle tog van julle besoedelde we en julle besoedelde werke; maar hulle het nie gehoor en na My nie geluister nie, spreek JaHWeH.

SAG 1:5 : Julle vaders - waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe?

SAG 1:6 : Maar My woorde en My Insettinge wat Ek My knegte, die profete, beveel het, het sy julle vaders nie ingehaal nie, sodat hulle tot inkeer gekom en ges het: Soos JaHWeH van die skeppings-lermag Hom voorgeneem het om aan ons te doen ooreenkomstig ons we en ons werke, so het Hy met ons gedoen?

Eerste gesig: die perde.

SAG 1:7 : OP die vier-en-twintigste dag van die elfde maand, dit is die maand Sebat, in die tweede jaar van Darus, het die Woord van JaHWeH tot die profeet ZekarJaH, die seun van BerekJaHW, die seun van Iddo, gekom en ges:

SAG 1:8 : Ek het in die nag 'n gesig gesien - daar was 'n Man wat op 'n rooi perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in 'n kloof was; en agter hom was daar perde: rooies, gespikkeldes en wittes.

SAG 1:9 : Toe s ek: Wat beteken dit, my meester? En die Boodskapper wat met my gespreek het, antwoord my: Ek sal jou toon wat dit beteken.

SAG 1:10 : En die Man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en ges: Dit is Hulle wat JaHWeH gestuur het om die Aarde te deurkruis.

SAG 1:11 : Daarop het Hulle die Boodskapper van JaHWeH, wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en ges: Ons het die Aarde deurkruis, en kyk, die ganse Aarde is stil en rustig.

SAG 1:12 : Daarop het die Boodskapper van JaHWeH aangehef en ges: JaHWeH van die skeppings-lermag, hoe lank nog bly U sonder Ontferming oor Jerusalem en oor die stede van JeHWdah waarop U alreeds sewentig jaar vertoornd was?

SAG 1:13 : Toe antwoord JaHWeH die Boodskapper wat met my gespreek het, suiwer woorde, troosvolle woorde.

SAG 1:14 : Daarop s die Boodskapper wat met my gespreek het: Roep en s: So spreek JaHWeH van die skeppings-lermag: Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer;

SAG 1:15 : maar Ek is grootliks vertoornd oor die sorglose nasies wat, terwyl Ek 'n weinig vertoornd was, die besoedeling aangehelp het.

SAG 1:16 : Daarom, so s JaHWeH: Ek wend My met Ontferming tot Jerusalem; My Huis sal in haar gebou word, spreek JaHWeH van die skeppings-lermag, en 'n meetsnoer sal oor Jerusalem gespan word.

SAG 1:17 : Roep verder en s: So spreek JaHWeH van die skeppings-lermag: My stede sal weer oorstroom wees van suiwer dinge, en JaHWeH sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies.

Tweede gesig: die horings en die smede.

SAG 1:18 : EN ek het my o opgeslaan en gekyk - daar was vier horings.

SAG 1:19 : Toe s ek aan die Boodskapper wat met my gespreek het: Wat beteken dit? En Hy antwoord my: Dit is die horings wat JeHWdah, JisraEl en Jerusalem verstrooi het.

SAG 1:20 : Daarop toon JaHWeH my vier graveerders.

SAG 1:21 : Toe s ek: Wat kom hulle maak? En Hy antwoord en s: Dit is die horings wat JeHWdah s verstrooi het dat niemand sy hoof opgehef het nie; maar hierdie [manne] het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp wat die horing teen die Aarde van JeHWdah opgesteek het om dit te verstrooi.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Pablo Software Solutions Datum
OT