Pablo Software Solutions
3     Kain
Plasings
Adam & Gawwah
Gene-Lyn van JaHWèshua
ANDER
Site Map
Website Builder
Kain
Abel
Set
Dogter 1
Dogter 2
Dogter 3
Henog (Kain)

Adam & Gawwah>Kain>

GEN 4:1 : EN die Adam het sy vrou Gawwah beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het 'n man verkry van JaHWeH.

GEN 4:8 : En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan.

GEN 4:16 : Toe gaan Kain weg van die Aangesig van JaHWeH, en hy het gewoon in die Aarde van Nod(Swerwers), aan die oostekant van Eden.

GEN 4:17 : En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog.

OPR 2:33 : Die vroue van Lameg het hom van daardie dag af gehaat omdat hy Kain en Tubal-Kain doodgemaak het, en Lameg se vroue het afsonderlik gaan woon en het nie na sy geroep geluister in daardie dae nie.

 

This website was powered by Ewisoft Website Builder.