Pablo Software Solutions
3     Set
Plasings
Adam & Gawwah
Gene-Lyn van JaHWèshua
ANDER
Site Map
Website Builder
Kain
Abel
Set
Dogter 1
Dogter 2
Dogter 3
Enos

Adam & Gawwah>Set>

GEN 4:25 : En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Want, [het sy gesê] Elohim het my 'n ander saad geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het.

GEN 4:26 : En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het.

GEN 5:6 : Toe Set honderd-en-vyf jaar oud was, het hy die vader van Enos geword.

GEN 5:8 : So was dan al die dae van Set negehonderd-en-twaalf jaar, en hy het gesterwe.

 

This website was powered by Ewisoft Website Builder.